Gościmy

Aktualnie jest 3 gości online

Imieniny

8 Grudnia 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Boguwola, Klement,
Maria, Światozar,
Wirginiusz
Do końca roku zostało 24 dni.

Licznik odwiedzin

Do tej pory odwiedziło Nas: 5342 gości.
Historia | Drukuj |

 

Początki powstania Stowarzyszenia w Złotoryi należy odnieść do daty 14 maja 2008r. gdzie grupa inicjatywna po zapoznaniu się ze stroną internetową Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce oraz statutem postanowiła powołać Koło, którego zadaniem będzie realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia. Terenem działania miał być powiat złotoryjski z możliwością rozszerzenia działalności na tereny powiatów sąsiednich.
Powołano tymczasowy Zarząd w skład którego weszli:

1. Henryk Pawłowski jako prezes
2. Jan Węgrzyn – z-ca prezesa
3. Helena Kmiecik – sekretarz

Staraniem tymczasowych władz było uzyskanie własnego lub współprzydzielonego lokalu biurowego oraz wpis do rejestru sądowego.
W miesiącu październiku 2008r. dokonano uzgodnienia z oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Inwalidów Wojennych do korzystania z pomieszczeń biurowych w zakresie i czasie uznanym za dogodny. Do końca 2008 roku Zarząd nie prowadził żadnej działalności finansowej i nie pobierał wymaganych statutowych składek, ustalono że składka w wysokości 2 złote miesięcznie (24 rocznie) wpłacać będzie kandydat który otrzyma legitymację i stanie się pełnoprawnym członkiem. Na dzień 30 grudnia 2008r. podania o przynależność do Stowarzyszenia złożyło 65 osób z tendencją wzrastającą. Zarząd Oddziału złożył zamówienie w zakresie wykonania pieczątek i od miesiąca stycznia 2009r. wręcza legitymacje uzyska - również 27 stycznia 2009 roku Burmistrz Miasta wyraził zgodę na podpisanie umowy o wspólnym użytkowaniu lokalu użytkowego przy placu Lotników Polskich 3a/5
Praca Zarządu prowadzona była w zakresie integracji członków i stosowania form najbardziej użytecznych między innymi byliśmy współorganizatorami wyjazdu na Kresy Wschodnie. Poczyniono starania rozszerzenia naszej działalności na tereny sąsiednich powiatów Głogowa, Legnicy, Jawora. W tych powiatach powstają Koła, które na obecnym etapie organizacyjnym są związane z Oddziałem Złotoryjskim jednak będą otrzymywać w miarę rozwoju większe kompetencje organizacyjne.
Zarząd Oddziału przystąpił do Europejskiego Programu Ochrony Prawnej obejmując swoich członków bezpłatną pomocą kompleksową ochrony prawnej. W czerwcu 2009 roku Zarząd podpisał umowę na przekazywanie gotowych artykułów spożywczych dla członków naszego Oddziału z Europejskiego Banku Żywności.
Z uwagi na ograniczone możliwości składowania oraz przywozowe ograniczyliśmy ilość zestawów do 80 zakładając na jedną osobę 3-5 kg środków żywności miesięcznie.
Wydaliśmy dotychczas środków żywności wagowo 3062 kg na ogólna sumę 4.884,56 zł. Stowarzyszenie nasze współpracuje z fundacją polsko-niemiecką, która dla osób mających status pokrzywdzonych oferuje program sanatoryjny, wypłatę zapomogi specjalnej i rzeczowej.
Na dzień dzisiejszy stan organizacyjny wynosi 140 osób z tendencją stałego wzrostu.